м-н КАНАПЕ
бул. "Св. Св. Кирил и Методий" 29а, тел.: 0893515150