Инвестиционно намерение

05.04.2021

Уведомяваме Ви, че фирма "ВЕЛГА ООД" гр. Ловеч

има следното инвестиционно предложение: Разширение на съществуващ вятърен парк "Велга" 2, с мощност 2.5MW, с местоположение землището на село Сомовит, община Гулянци.

Резюме на предложението: Разширението включва, строителство и монтаж на 1бр. вятърен генератор с мощност 2MW, височина на кулата 100 метра и диаметър на ротора 80м.

22.12.2020

Уведомяваме, че фирма ВЕЛГА ООД има инвестиционно намерение за построяването на пет броя когенератори на природен газ, с мощност по 1MW, за продажба на електроенергия и производство на топлоенергия за собствени нужди.

15.12.2020

Фирма ВЕЛГА ООД има инвестиционно предложение: Реконструкция на съществуващата ВяЕЦ ВЕЛГА с местоположение село Сомовит, община Гулянци.

Демонтиране на 3бр. стари вятърни  генератора с обща  мощност 1,8MW  и монтиране на тяхно място на 2бр. нови вятърни  генератора с мощност 2,0MW всеки.