Инвестиционно намерение

22.12.2020

Уведомяваме, че фирма ВЕЛГА ООД има инвестиционно намерение за построяването на пет броя когенератори на природен газ, с мощност по 1MW, за продажба на електроенергия и производство на топлоенергия за собствени нужди.

15.12.2020

Фирма ВЕЛГА ООД има инвестиционно предложение: Реконструкция на съществуващата ВяЕЦ ВЕЛГА с местоположение село Сомовит, община Гулянци.

Демонтиране на 3бр. стари вятърни  генератора с обща  мощност 1,8MW  и монтиране на тяхно място на 2бр. нови вятърни  генератора с мощност 2,0MW всеки.