Общи условия

Моля, прочетете внимателно условията за ползване, преди да използвате този сайт. Ако използвате този уеб сайт, ние приемаме, че сте съгласни с публикуваните условия. Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и да не посещавате този сайт.

Настоящият текст урежда общите условия, съгласно които фирма ВЕЛГА ООД, представя своята продукция и услуги, чрез  www.welga.com

Авторски права


Този уебсайт /www.welga.com/, е собственост на ВЕЛГА ООД - гр. Ловеч. Фирмата си запазва правото да прави всякакви промени в съдържанието, данните и условията, без предварително уведомление.
Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторско право на ВЕЛГА ООД с всички запазени права и законови последици. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на ВЕЛГА ООД, както и преотстъпване на информация на трети лица. Възпроизвеждането /цялостно или частично/, както и използването за каквито и да са цели /търговски или нетърговски/ на информация от сайта не може да става без предварително разрешение и писмено съгласие от страна на ВЕЛГА ООД.

Отказ от отговорност


ВЕЛГА ООД  и издателите на сайта не носят отговорност за технически грешки или пропуски, както и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или недобросъвестна външна намеса.
В случай на установени грешки или пропуски, ще бъдат отстранявани в максимално кратки срокове. Съдържанието на сайта подлежи на непрекъсната промяна и актуализация, като това не се нуждае от предварително уведомление. Велга ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, като ВЕЛГА ООД не гарантират нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
ВЕЛГА ООД не носи отговорност за субективните възприятия от страна на посетителите на сайта относно точността, пълнотата и полезността на публикуваната в него информация, както и за начините, по които съдържанието на сайта се интерпретира.

Сайтът www.welga.com е създаден с цел за информираност на всички заинтересувани лица от продукцията на ВЕЛГА ООД и не предлага електронен вариант на пазаруване. Поради тази причина www.welga.com не може да бъде класифициран, като електронен магазин.

ВЕЛГА ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа линкове /препратки/.
При нарушение на тези Условия за ползване или при нерегламентирана употреба на услугите на сайта, ВЕЛГА ООД има право да търсят обезщетение за всички нанесени вреди.

Цени


- Цените на продуктите в сайта са в БГ лева, с включен ДДС и са гарантирани само и единствено във офиса на фирмата или във фирменият магазин в гр. Ловеч
- ВЕЛГА ООД си запазва правото  да променя цените на продуктите по всяко време без предварително уведомление на потребителите.
- При допуснати технически грешки в публикуваната на сайта информация, ВЕЛГА ООД си запазва правото да откаже изпълнението на поръчка, без да е длъжна да заплати обезщетение на потребителя. Изключение се прави в случаите, когато той е заплатил предварително допълнителни суми.ВЕЛГА ООД